Daily Archives: Sunday June 4th, 2017

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ – 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02.06.2017 တီႈမိူင်းသီရိလင်းၵႃ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pali University of Sri Lanka (BPU) ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ Bandaranaike Memorial International Conference Hall ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်… Read more »