20th Anniversary of Dana Sri Lanka Sosiety: Educational Support for Myanmar Sangha Students in Sri Lanka

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/05/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 01:00 တေႃႇ 03:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၼႆႉ လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ​​ၵေႃႇတင်ႈ Dana Sri Lanka Society Scholarship ထူၼ်ႈတဵမ် 20 ပီတဵမ်၊ တီႈ ဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၵႂႃႇယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၸေႃတိၵ (မၢၼ်ႈ) ႁဵတ်းပဵၼ် ၽူၶပ်းပၢင်သေ ၊ ၸဝ်ႈၼႃႇယ ဝဵင်းလိူဝ်ႇ ႁဵတ်းပဵၼ် ၽူႈပၼ်ၶေႃႈသင်သွၼ် ဢေႃးဝႃႇတ၊ ၼႃႇယၵ (မွၼ်း) ပၼ်သိၼ်ပၼ်ပွၼ်း၊ ၸဝ်ႈပၺ်ၺႃၼၼ်တ (ၼႃယၵ သင်ႇၶတႆး) ႁပ်ႉတၢင်းလူႇ တမ်ႈတီႈၸဝ်ႈတႃၼ တိႈၸုမ်း Dana Sri Lanka Society Scholarship ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ မွၵ်ႈလၢတ်ႈၶေႃႈၵႂၢမ်း ပၼ်ႁႅင်းၸႂ် တမ်ႈတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ ၶွပ်ႈၸႂ်ထိုင် ၼိူဝ်ၸဝ်ႈၼႃယၵၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ၊ ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ၊ ၸဝ်ႈၸေႃတိၵ လႄႈ

မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ၵေႃႈ လၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ်ၼိူဝ်သင်ၶၸဝ်ႈ၊ ပၼ်ႁႅင်းႁႂ်ႈမီးၼမ်ႉၵတ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉ လီတိူဝ်းမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၵႂႃႇ၊

ၽွင်းၶဵဝ်မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းပုၼ်ႈၽွၼ်းတီႈ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ လုင်းမိၼ်းတဵင်းၸၢမ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈၵႂၢမ်းၶွပ်ႈၸႂ် ၼိူဝ် မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ​​ၵေႃႇတင်ႈ Dana Sri Lanka Society Scholarship မႃး (20)ပီတဵမ်၊ လွင်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇသူႈလႆႈထူပ်းၵၼ် ၺႃးၵၼ်မိူၼ်ၸိူင်ႉၼႆ၊ မီးတၢင်းလွင်ႈႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈၼႆယူႇ၊

ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸုမ်းမႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ် ၵၢပ်ႈလူႇ သၢင်ႇၵၢၼ်းယၢတ်ႇၼမ်ႉ၊ ထႆႇႁၢင်ႈၵိုၵ်းတီႈမၢႆတွင်းသေ ႁူပ်ႈသိမ်းပၢင်ၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

60 − 59 =