Postgraduate Certificate Course in Pali

တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ တေႁပ်ႉသွၼ်ပၼ် ပႃလိ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊
ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းတႃႇၶဝ်ႈသွၼ်ဢဝ် — သင်ဝႃႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသေဢၼ်ဢၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလင်လင် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈ ၸုမ်ႈ
ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉပဵင်းတႃႇၶဝ်ႈယူႇၼႆၸိုင် ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းမႃး လိၵ်ႈပႃႇလိသင်သေၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈယူႇၼႆၶႃႈ၊
လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတေသွၼ်ၽၢၵ်ႈလေႃးၵႂႃႇယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။

ၵႃႈၶၼ်တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း > Rs. 15000
ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း > 120 ၸူဝ်ႈမူင်း

ဢွင်ႈတီႈ > ၵေႃၽႄၸၼ်ၸွမ် ၵေလၼိယ
ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း > လိူၼ်မေႇ 31 ဝၼ်း ၊ ပဵၼ်ဝၼ်းလိုၼ်းသုတ်း တႃႇသႂၢင်းၾွမ်ႇမၼ်း ၼႆၶႃႈဢေႃႈ။
သင်ဝႃႈၸဝ်ႈပႃးလႂ် တူၼ်လႂ် ၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁဵၼ်းၸိုင် ယႃႇႁႂ်ႈတူၵ်းလိုၼ်း ဝၼ်းဢၼ်ၶဝ်
မၵ်းမၼ်ႈၼၼ်ႉဝႆႉသေၵမ်းၶႃႈ။

>>> ၸဝ်ႈသေႃးၽိတ (တၢင်ႉယၢၼ်း)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 3 =