ศ.พระดร.คำหมาย ธัมมสามิ พบปะคณะพระน.ศ.ไทใหญ่ ณ กรุงโกลัมโป ประเทศศรีลังกา

วันที่ 14/05/2017 ในโอกาศวันสำคัญ ทางพระพุทธศาสนา คือวันวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2560 นี้ ศ.พระดร.คำหมาย ธัมมสามิ  เจ้าอาวาส วัดพุทธวิหารออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ  ได้เดินทางไปร่วมประชุม  เพื่อร่วมพิธีเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา ซึ่งทางรัฐบาลศรีลังกาได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ในวันคล้าย วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของ พระพุทธองค์

พร้อมกันนี้ พระอาจารย์ ยังได้มีโอกาศ พบปะคณะพระนักศึกษาไทใหญ่  ที่มาศึกษาด้านวิชาพระพุทธศาสนา ตามมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ อาทิ่เช่น  มหาวิทยาลัยพระพุทธสาสนา ( Buddhist and Pali University ) มหาวิทยาลัย เกลานิยะ  ณ กรุงโกลัมโป ประเทศศรีลังกา

ท่านยังเมตตา ได้ให้โอวาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ในการศึกษา  เพื่อจะได้นำความรู้ ความสามารถ จากการเล่าเรียน กลับไปพัฒนา ยังรัฐฉาน หรือว่า ณ ถิ่นฐานบ้านเกิดของตนเอง เพื่อสืบสานพระพุทธศาสนา  ให้เจริญยิ่ง ๆ ขี้นไป  พร้อมกันนี้ ท่านพระอาจารย์ ได้เมตตา จัดครอสอมรม เทคนิค การอ่านหนังสือ การเขียนบทความทางวิชาการ ต่าง ๆ ให้แก่คณะพระนักษศึกษา ทั้งชาวไทใหญ่และ พระชาวพม่า ชาวมอญ  ชาวว้าแดง และชาวกะเหรี่ยง ด้วยเช่นกัน ซึ่งสร้างความ ประทับใจ และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ คณะพระนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้สถาบันการศึกษา ในมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพ ชั้นนำของประเทศดังกล่าว มีพระสงฆ์ทั้งชาวไทใหญ่ พม่า มอญ และชาติอื่น ๆ ได้สนใจมาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนมาก    โดยพระอาจารย์ ดร.คำหมาย ธัมมสามิ ก็เคยมาศึกษาเป็นรุ่นแรก ๆ และได้ชักชวญ พระไทใหญ่รูปอื่น ๆ ให้มีโอกาศดังเช่นท่าน

จึงนับได้ว่า ท่านเป็นผู้จุดประกาย ชี้นำเส้นทางแห่งการศึกษา แก่คณะสงฆ์ไทใหญ่ ในรัฐฉานพม่า ในรัฐสิบสองปันนา ประเทศจีน และรัฐอาสัมของ อินเดีย   เริ่มตั้งแต่ สมัยพระอาจารย์ ดร.คำหมาย มาจนถึง ณ ปัจจุบัน คณะสงฆ์ไทใหญ่ ทั้งที่เคยมาศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ มีมากกว่า สองร้อยรูป จึงน่าอนุโมทนายินดี เป็นอย่างยิ่ง ที่พระอาจารย์เป็นผู้จุดประกาย แสงสว่างแห่งปัญญาแก่ มวลคณะสงฆ์ในประเทศพม่า โดยเฉพาะชาวรัฐฉาน ฯ

ข่าวโดย :  แสงฟ้า U.K.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

− 6 = 1