Category: ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း

ၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ Diploma for B.A. ပီ 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီႇယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ

ၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ Diploma for B.A. ပီ 2018 ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေလၼီယ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ (Diploma for B.A.) တႃႇၼႂ်းပီ 2018 ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးသိုပ်ႇႁဵၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း (Relevant Documents) ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ဢီးမေးလ် ဢၼ်ပႃးၸွမ်း ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ… Read more »

ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸူမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယမ်ႇ University of Siam ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.6.2017. တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယၢမ် မီးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းမူတ်းသီႇႁဵင်ၸမ်​​၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇတႆးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း​​ ဢၼ်ႁဵၼ်းသုတ်း  University of Siam, Bangkok ပီၼႆႉၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ M.B.A. (Master of Business Administration) ၼႆယူႇၶႃႈ၊ ​​ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ​​ဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်… Read more »

သင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ( 12ႉ06ႉ2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ႁူမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းသီရိလင်းၵႃ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇသေ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉလႆႈဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇၵေႃႈမီးတင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁွမ်ၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းႁူးပီးတင်းသဵင်ႈ Rs. 103000 ပျုးတဵမ်တဵမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သၽႃႇဝ ၽိင်းတိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းဢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊… Read more »

ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ တေႁပ်ႉသွၼ်ပၼ် ပႃလိ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်း

တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ တေႁပ်ႉသွၼ်ပၼ် ပႃလိ ၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းၼႆၶႃႈဢေႃႈ၊ ၼမ်ႉၵတ်ႉၵူၼ်းတႃႇၶဝ်ႈသွၼ်ဢဝ် — သင်ဝႃႈလႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈသေဢၼ်ဢၼ် တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သေလင်လင် (ဢမ်ႇၼၼ်) ၽူႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈ ၸုမ်ႈ ၸၼ်ႉလိၵ်ႈ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉပဵင်းတႃႇၶဝ်ႈယူႇၼႆၸိုင် ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ်လႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီးငဝ်ႈႁၢၵ်ႈပိုၼ်ႉထၢၼ် ဢၼ်လႆႈႁဵၼ်းမႃး လိၵ်ႈပႃႇလိသင်သေၵေႃႈ ၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈလႆႈယူႇၼႆၶႃႈ၊ လိၵ်ႈဢင်းၵိတ်ႉၵေႃႈ ၶဝ်သမ်ႉတေသွၼ်ၽၢၵ်ႈလေႃးၵႂႃႇယူႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ၵႃႈၶၼ်တႃႇၶဝ်ႈႁဵၼ်း > Rs. 15000 ၶၢဝ်းယၢမ်းမၼ်း > 120 ၸူဝ်ႈမူင်း… Read more »

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15.05.2017 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃရႃမ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်မႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉၸိုင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ယူႇယဝ်ႉ၊