Category: Uncategorized

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ယွင်ႈၵုင်ႇယေႃးမုၼ် ၸဝ်ႈၶူး ႁိူင်းသႅင် ပၺ်ၺႃၽေႃၵႃၽိပႃလ ဢၼ်လႆႈယဝ်ႉတူဝ်ႈ ၸၼ်ႉၶူးမေႃလူင် PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် မႁိတူၼ်း ၊ ၸိုင်ႈထႆး

ၽိုၼ်လိၵ်ႈ ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃး ဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ် ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူး ႁိူၼ်းသႅင် ပၺ်ႇၺႃႇၽေႃၵႃၽိပႃလ မိူင်းသူႈ 

ႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းၶၢဝ်ႇလီ ၸဝ်ႈၶူး ပၺ်ၺႃၼၼ်တ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး Ph.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 13 December 2018 ၊ ႁူမ်ၸူမ်းယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၼၼ်တ ဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈၶူးလူင် Ph.D  တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေရတေၼိယ၊ ဝဵင်းၵၼ်ႇတီႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ထမ်မသႃမိ D.Phil (Oxford) လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၸၢဝ်းထေရဝႃႇတ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ပၢၼ်ႇ တရၼႃႇယၵေႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းသဝ်း Hotel Galadari,… Read more »