Category: ၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 March 2018 ၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၼ်တိတ ( ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သေ ၸုမ်းတၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် လွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် မႃးဝႆႈၽြႃးပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇလႄႈ မႃးဝႆႈပႃးၶဵဝ်ႈၵႅဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ မႃးသူႇၸႂ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇပႃးၵေႃႈဝႃႈလႄႈ မႃးၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၵုတႃႇရႃႇမ ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်… Read more »

ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်လႆႈၸူပ်းပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A & B.A

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03. 12.2017 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးပၢင်ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ႁႃႈတူၼ်ႁူၵ်းပႃး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း လၵ်းလႅမ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸိုၼ်ႇမႃးပီႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႇလၵ်း ၊… Read more »

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁေႃးတြႃး တမ်ႈတီႈပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ထမ်ႇမေႃးတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း (07ႉ08ႉ2017) ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၼင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်သေ လႆႈၵျွုႉတဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ႁေႃးတြႃး ပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ ၽတ်တၼ်တ ဢႃၸေယ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ (11ႉ07ႉ2017) ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈထမ်းတြႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်… Read more »