Category: ၶၢဝ်ႇၼႂ်းမိူင်း

ႁၢင်ႈၽၢင်မၢႆတွင်း ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A & P.G.D တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ လႄႈ ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း မိူဝ်ႈဝၼ်ႈထိ 05 September 2019 ဝၼ်းႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် University of Kelaniya ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး  M.A & Postgraduate Diploma (P.G.D) လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ၸဝ်ႈၶၢဝ်တႆးၵေႃႈ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉပႃးယူႇ ၸၼ်ႉ M.A (15) ၸဝ်ႈ၊ လႄႈ ၸၼ်ႉ P.G.D ၸဝ်ႈၼိုင်ႈ၊ တင်းသဵင်ႈမီး (16)… Read more »

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီၵွၼ်းၶမ်း (50) ပီတဵမ်

မႂ်ႇသုင်ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ။ ဢၼ်တေထိုင်ႁွတ်ႈမႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး ႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၵုသူဝ်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဢႃႇယု ( 50 ) ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ(ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ) ဝတ်ႉထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆၶႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေ မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တွၼ်းလီၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးၼင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ… Read more »

ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-21 ၊ ပီ – 2019 ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝႆႈသႃၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇမႃးလႄႈသင်၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇယူႇ ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉလႄႈသင်ၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈဢၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈမႃးယူႇ ၊ ယၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ပီသိုပ်ႇပီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇယႂ်ႇ ႁႅင်းသေ ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇလပ်ႉပၢႆၵမ် ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးတီႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇၼင်ၼႆယဝ်ႉ။ ပိူင်ၸေႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ လုတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ပႆႇမီးၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli Unversity မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ၊ သီႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 August 2019 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli University (BPU) ၵႂႃႇသီႇၸဝ်ႈ 1ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၵဵင်းတုင် (ၼႃႇယၵ) (ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) 2ႉ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမႃသႃရႃလင်ၵႃရ ၵျွၵ်ႉမႄး (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၊ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉၸၾိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၊… Read more »

တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူႇတၢၼ်း ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16 June 2019 (မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ) မႃး၊ ၸုမ်း #တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူႇတၢၼ်း ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၵျွတဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ။ တေမီးပႃး သွမ်းၼႂ်- ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢၼ်ႈ မုန္းဟင္းခါး သွမ်းဝၼ်း – တေမီးၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း ၼႆၶႃႈ။ ဝၢႆးဝၼ်း တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း #တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ ၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈ ။ ။… Read more »

ပၢင်ပွႆးႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. လႄႈ Diploma ၸၼ်ႉၸွမ် ၵေလၼိယ လႄႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ပီ 2018

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 December 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼိယ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ မီးပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A. & Diploma ၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁေႃ Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH)၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ လႆႈၶဝ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈၸွမ်း M.A. လႄႈ Diploma တင်းသဵင်ႈမီး 32 ၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၵႃႈ 32 ၸဝ်ႈၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈဢၼ်ႁပ်ႉလႆႈၸုမ်ႈ… Read more »

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းပီ 2019 ၊

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်တေမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇတီးတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾွမ်ႇ တႃႇတေထႅမ် ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လုတ်ႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး လွတ်ႈပရိတ်ႈယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 August 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူင်းၵႃး ပေႃးတေလႆႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (ဢေႃးဝႃႇတႃၸရိယ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃယၵၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ႈပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် သေ ယိူင်းၸူးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၵိၼ်းယူႇ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽွမ်ႉႁွမ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈမီးထၢင်ႇထိူမ် ၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈသေႉၼႄးၵၼ် တႄႇၵႂႃႇ ၽေးၶဵၼ်လူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ… Read more »

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-19 ၼႂ်းပီ 2017 ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၵူႈပီပီၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ဢၼ်ပီႈၼွႁဝ်းၶဝ်ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူႈငဝ်းလၢႆးမီးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ၊  ယဝ်ႉ မၢႆ – 19 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈ၊ ၵူႈပီပီတႄႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ် December ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပီၼႆ မီးလွင်ႈတၢင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ