Author Archives: admin

တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူႇတၢၼ်း ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊

ပေႃးထိုင်မႃးဝၼ်းထိ 16 June 2019 (မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈ) မႃး၊ ၸုမ်း #တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းလူႇတၢၼ်း ၵႃႈႁဵၼ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႆလႄႈ ၽိတ်ႈပၢင်းၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ၶႅၼ်းတေႃႈၵျွတဝ်ႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ။ တေမီးပႃး သွမ်းၼႂ်- ၶဝ်ႈသဵၼ်ႈမၢၼ်ႈ မုန္းဟင္းခါး သွမ်းဝၼ်း – တေမီးၵၢပ်ႈသွမ်းဝၼ်း ၼႆၶႃႈ။ ဝၢႆးဝၼ်း တေမီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸုမ်း #တႃႇၼသီရိလင်းၵႃ ၵႂႃႇၼႆၶႃႈဢေႃႈ။ ဢွင်ႈတီႈ ။ ။… Read more »

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ

ၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 15.05.2017 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ꩪမ်မသႃမိ လႆႈမႃးပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈ ပၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃရႃမ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ၊ သင်ဝႃႈပဵၼ်မႃးလုၵ်ႈႁဵၼ်းၼိုင်ႈၵေႃႉယဝ်ႉၸိုင် ၵၢၼ်ႁဵၼ်းဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ တေလႆႈဝႆႉပဵၼ်ပိူင်ယႂ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ယူႇယဝ်ႉ၊

ၸဝ်ႈၶူးလူင်ႁူပ်ႉထူပ်း ပၼ်ဢေႃးဝႃႇတ မူႇၸုမ်းလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ဝၼ်းတီႈ14/05/2017 ပဵၼ်ဝၼ်းလမ်ႇလွင်ႈပုၼ်ႈတႃႇ ၸၢဝ်းပုတ်ႉထၽႃႇသႃႇႁဝ်းႄတႉႄတႉဝႃႈ ယွၼ်ႉဝႃႈပဵၼ်ဝၼ်းဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ၼႆႄလႈ ၼႂ်းတိုဝ်ႉတၢင်းဝၼ်းလီမီးမင်ႇၵလႃႇ ယႂ်ႇလူင်ၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ၊ တူၼ်ၶမ်းၸဝ်ႈၶူးလူင် ပူဝ်ႇၽဵတ်ႇသိူဝ်ႇ တွၵ်ႇတိူဝ်ႇၶမ်းမၢႆ  ထမ်ႇမသႃႇမိ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉ ဢွၵ်ႉသၽိူတ်ႉပုတ်ႉထဝိႁႃႇရ ဢွၵ်ႉၽွတ်ႇ ၊  လႆႈယေႃးၶိင်း ပုၼ်ႈတႃႇမႃးၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၢင်ၵုမ်ႄလႈ  ဢၼ်ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းသီႇရိလင်ႇၵႃႇ လႆႈႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈၵုင်ႇ တူၼ်မျၢတ်ႈၶမ်းၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈႁဝ်း  ၊  ၼႂ်းဝၼ်း ဝိသႃႇၶပူႇၸႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ဝၼ်း ထွတ်ႈမျၢတ်ႈ ငႆၢးဝၼ်းပုတ်ႉထၸဝ်ႈၵိူတ်ႇ  ႁူပ်ႉလႆႈသပ်ႇပၺ်ႇၺုတၺၢၼ်ႇ ႄလႈၶဝ်ႈၸၢမ်ႈမႁႃႇပရိၼိပ်ႉပၢၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ… Read more »