Monthly Archives: August 2019

ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၽူႈႁၵ်ႉလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆပႄႇႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ ဢမ်ႇပေႃးႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်း ဢၼ်တေပဵၼ်ပပ်ႉမၢႆတွင်း ပီၵွၼ်းၶမ်း (50) ပီတဵမ်

မႂ်ႇသုင်ၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၵူႈၸဝ်ႈၵူႈတူၼ်ၵူႈပႃး ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်းတင်းသဵင်ႈတီႈၶႃႈ။ ဢၼ်တေထိုင်ႁွတ်ႈမႃး ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃး ႁိုင်ပေႃးၼၢၼ်းၼၼ်ႉ တေမီးပၢင်ၶုၵ်းၶူၼ်ႉၶွပ်ႈၶူပ်ႇ ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၵုသူဝ်ႇမင်ႇၵလႃႇ ဢႃႇယု ( 50 ) ပီတဵမ် ပီၵွၼ်းၶမ်း ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ(ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ) ဝတ်ႉထၢတ်ႈပုင်ႇလူဝ်ႉ ၊ ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ၼႆၶႃႈလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃး တေ မီးလွင်ႈၶႅမ်ႉလႅပ်ႈတွၼ်ႈတႃႇ သူၵဝ်ႁဝ်းႁႃး တွၼ်းလီၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈၶၢဝ်းယၢဝ်းယၢဝ်းၼၼ်ႉ ၸင်ႇလႆႈယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးၼင်ႇ ၼႆယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၸဝ်ႈသိၼ်ထမ်းၶူးဝႃးဝိသေသ်ႇ ၸဝ်ႈသြႃႇပၺႃႇၸႃႇရ ႁဝ်းၶႃႈၼႆႉ… Read more »

ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-21 ၊ ပီ – 2019 ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ်တင်းသဵင်ႈ

မႂ်ႇသုင် ဝႆႈသႃၼပ်ႉယမ်ထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းတင်းသဵင်ႈ ဢၼ်ယၢမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇမႃးလႄႈသင်၊ ဢၼ်တိုၵ်ႉပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇယူႇ ယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်ၼႆႉလႄႈသင်ၼႆ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ယၢမ်ႈဢၼ်ၵၼ် ႁူမ်ႈၵၼ်တႅမ်ႈမႃးယူႇ ၊ ယၢမ်ႈ ဢွၵ်ႇမႃးယူႇ ပီသိုပ်ႇပီ ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇထႅင်ႈလႆႈၼၼ်ႉၼႆ ၶႂ်ႈတိုၵ်းသူၼ်း ဝႆႉဝၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ ၵရုၼႃႇယႂ်ႇ ႁႅင်းသေ ၶတ်းၸႂ်သိုပ်ႇလပ်ႉပၢႆၵမ် ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ ၵူႈၵေႃႉၵေႃႉသေၵမ်းၼႆ ယွၼ်းမူႇလိၵ်ႈမႃးတီႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယူႇၼင်ၼႆယဝ်ႉ။ ပိူင်ၸေႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ လုတ်ႇဢဝ်တီႈၼႆႈၶႃႈ လႆႈယဝ်ႉၶႃႈ။ သင်ဝႃႈ ပႆႇမီးၽွၼ်ႉမၼ်းၼႆၸိုင်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli Unversity မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ၊ သီႇၸဝ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 23 August 2019 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pāli University (BPU) ၵႂႃႇသီႇၸဝ်ႈ 1ႉ ၸဝ်ႈၶူးၸၼ်တႃသီရိ ၵဵင်းတုင် (ၼႃႇယၵ) (ႁူဝ်ၼႃႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) 2ႉ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမႃသႃရႃလင်ၵႃရ ၵျွၵ်ႉမႄး (ၸူဝ်ႈၶၢဝ်း ပိုၼ်ၽႄႈသႃႇသၼႃႇ ၊ ဝတ်ႉဢွၵ်ႉၸၾိူတ်ႉ ပုတ်ႉထဝိႁႃရ ၊… Read more »