Monthly Archives: February 2019

ပၢင်သွၼ်လိၵ်ႈ ထႆး လႄႈ လိၵ်ႈ ၶႄႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၼႂ်းပီ 2019

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 01 Fabuary 2019 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈတေၸေႃၽႃသ (မိူင်းမၢဝ်း) B.A Final year တႄႇပိုတ်ႇပၢင်သွၼ် လိၵ်ႈၶႄႇ ၊ ၼိုင်ႈဝူင်ႈမီးၼိုင်ႈဝၼ်း (ဝၼ်းသုၵ်း) သေ ပၢင်သွၼ်မီးၵူႈဝူင်ႈသေ တင်ႈတႄႇငဝ်ႈငဝ်ႈမၼ်းေသ သွၼ်ပၼ် ၵမ်းလွႆးလွႆး ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၵႂႃႇလီလီငၢမ်းငၢမ်းၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈႁဵၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်သူၼ်ၸႂ်လႄႈ ၶိုၼ်ႈသွၼ်ဢဝ် မီးယူႇ 10 တူၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ လိူဝ်သေၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး ၸဝ်ႈၶူးမႁႃဝၼ်းမီး… Read more »