Daily Archives: 11/30/18 Friday

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ထမ်မသႃမိ D.Phil (Oxford) လႄႈ ပၢင်ၵုမ် ၸၢဝ်းထေရဝႃႇတ ၵူႈမိူင်းမိူင်း၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ ၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ် ပၢၼ်ႇ တရၼႃႇယၵေႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃယူႇယဝ်ႉ။ ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပၢင်ၵုမ် ၶွၼ်ႇၾရႅၼ်ႉၶဝ်ႈ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးၵေႃႈ လႆႈၵႂႃႇပႂ်ႉႁပ်ႉႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်းတီႈၶူင်ႇႁိူဝ်းမိၼ်ယူႇယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ မႃးလိုဝ်ႈသဝ်းတီႈ ႁူင်းသဝ်း Hotel Galadari,… Read more »