Daily Archives: 11/21/18 Wednesday

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈႁဵၼ်း ဢၼ်တေမႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႂ်းပီ 2019 ၊

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ဢၼ်တေမႃး ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ၼႂ်းပီ 2019 ၼႆႉ တေလႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉၸိူင်ႉႁိုင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ တေပႃးဝႆႉမိူၼ်ၼင်ႇတီးတႂ်ႈၼႆႉယူႇယဝ်ႉၶႃႈ။ ၾွမ်ႇ တႃႇတေထႅမ် ပိုၼ်းၵႅပ်ႈသုၼ်တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၼၼ်ႉ လုတ်ႇၸၼ်ဢဝ်တီႈၼႆႈ လႆႈယူႇၶႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ မႄႈဢွၵ်ႇၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) တၢင်တူဝ်ၸဝ်ႈဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ ၵၢပ်ႈသွမ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 21 November 2018 ၸဝ်ႈၶူးဢုတ်တမသႃရႃလင်ၵႃရ (ၶိူဝ်းလီ)၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇ ရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ တွၼ်ႈတႃႇ မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇမႄႈဢွၵ်ႇ ၼၢင်းမျုႉၸိင်ႇ (သုထမ်ႇမသိင်ႇၵီႇ) ႁူင်း ၵၢၼ်ဢွၼ်ႁေႃ၊ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၵၢပ်ႈမွၵ်ႇၼမ်ႉၾႆးတဵၼ်း၊ ၸဵမ်မၢၵ်ႇမႆႉမၢၵ်ႇတွၵ်ႇ သေ ယၢတ်ႈၼမ်ႉၶွမ်ႈတဝ်ႈယဝ်ႉ၊ တၢၼ်းငိုၼ်းၵွင်ၵၢင် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ Rs. 10000 ၊ လိူဝ်သေၼႆႉဢမ်ႇၵႃး… Read more »