Monthly Archives: October 2018

မၢႆတွင်း ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵၢၼ်တႃႇၼ တၢင်းလီပၼ် ပေႃႈမႄႈ သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 October 2018 ၸဝ်ႈၶၢဝ် ဢိသ်ၸရိယဝမ်သီ ႁဵတ်းၵုသူဝ်ႇ ၵၢပ်ႈသွမ်းလူႇတၢၼ်း ယိူင်းၸူးထိုင် ပေႃႈၸဝ်ႈၵေးၸူး လုင်းထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 4 လိူၼ်) မႄႈၸဝ်ႈၵေးၸူး ၼၢႆးထမ်းသွႆႈသႅင်၊ ဢႃႇယု 82 (သဵင်ႈလႆႈ 1 ပီ) ဝၢၼ်ႈတမ်းၶွၼ်ႇ၊ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သွင်ၸဝ်ႈသွင်ပႃး ဢၼ်လႆႈလုႁၢႆ သဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇၼၼ်ႉသေ 1ႉ တၢင်ႇသွမ်းၶမ်းပဵၼ်ၸဝ်ႈ… Read more »

မၢႆတွင်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇ ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ( သတ်ꩪမ်မၸေႃတိၵꩪၸ၊ ပရိယတ်တိသတ်ꩪမ်ပႃလ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ သႃသၼꩪꩡ ꩪမ်မႃၸရိယ၊ M.A, Sri Lanka)

ဝၼ်းထိ 17 October 2018 ၸဝ်ႈၶူး ဝႃယႃမိၼ်တႃၽိပႃလ ၊ ႁဵတ်းပဵၼ်ဝၼ်းၵိူတ်ႇတီႈမၢႆတွင်း။ တၢင်ႇသွမ်းတေႃႇ ၊ ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ ၊ တီႈဝတ်ႉမၵုတႃႇရႃႇမ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ။ လိူဝ်ၼႆႉဢမ်ႇၵႃး ယူႇတီႈမိူင်းတႆးသေ တီႈဝတ်ႉၽူဝ်းတေႃႇ သီႇပေႃႉ၊ ၵေႃႈ လႆႈၸတ်းႁဵတ်း ဝၼ်းၵိူတ်ႇပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉ။ ၵုသူဝ်ႇမီးတီႈၼႆႈ တီႈပုၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ် ၸဵမ်ဝေႇၼေယသုၶိတ တုၶိတ သတ်တဝႃႇ တင်းမူတ်းတင်းသဵင်ႈ သေၵမ်းလူၺ်ႈတႃႉၼေႃး… Read more »