Monthly Archives: August 2018

ပၢင်သွၼ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈ လႄႈ လွၵ်းလၢႆးလူလိၵ်ႈၶိုၼ်ႈၸၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇ M.Phil, Ph.D ၶဝ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 27,29,31 August 2018 ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃၼၼ်တ (မိူင်းတူၼ်) ဢဝ်တၢင်းၸႂ်မဵတ်ႉတႃႇ၊ ၵရုၼႃႇသေ ပူင်သွၼ်ပၼ် လွၵ်းလၢႆးတႅမ်ႈလိၵ်ႈ ၸၼ်ႉသုင် လႄႈ လွၵ်ႈလၢႆးလူလိၵ်ႈၸၼ်ႉသုင် တွၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈၸိူဝ်းတိုၵ်ႉႁဵၼ်း M.Phil ၶဝ်လႄႈ ၸိူဝ်းဢၼ် တေၶိုၼ်ႈထိုင်ၵႂႃႇလႆႈ ၸၼ်ႉ Ph.D ၵႂႃႇယူႇ- ဢဝ်ၶၢဝ်းတၢင်းၼႂ်းသၢမ်ဝၼ်း တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထိ 27 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထိ 31 ၶႅၼ်ႈဝၼ်း (27,29,31)… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်တိူင်ႇၵၢဝ်ႇယွၼ်းသူး လွတ်ႈပရိတ်ႈယွၼ်းသူးပၼ် ႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းၵတ်းယဵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 20 August 2018 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ လႆႈၸတ်းႁဵတ်းပဵၼ် ပၢင်သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈသူင်ႇမဵတ်ႉတႃႇ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်းတိူင်းၵႃး ပေႃးတေလႆႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ယူႇသႃႇလူမ်ၸႂ်ၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (ဢေႃးဝႃႇတႃၸရိယ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ) လႄႈ ၸဝ်ႈၼႃယၵၶဝ် ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး၊ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၸင်ႇလႆႈမီးလွင်ႈဢွမ်ႇလွမ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ႈပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ် သေ ယိူင်းၸူးပီႈၼွင်ႉၼႂ်းမိူင်းတႆး ဢၼ်လႆႈတူၵ်းၵိၼ်းယူႇ၊ ဢၼ်မီးလွင်ႈ ဢမ်ႇမီးၽွမ်ႉႁွမ်ႈၵၼ်၊ လွင်ႈမီးထၢင်ႇထိူမ် ၼိူဝ်ၵၼ်၊ လွင်ႈသေႉၼႄးၵၼ် တႄႇၵႂႃႇ ၽေးၶဵၼ်လူင်ဢၼ်ပိူၼ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁၢၼ်ႉၸႂ်ၼိူဝ်ႁဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ… Read more »