Monthly Archives: July 2018

ပၢင်ၵုမ် လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ၼႃႈၶဝ်ႈဝႃႇ ၼႂ်းပီ – 2018

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 28 July 2018  ပဵၼ်ဝၼ်းၶဝ်ႈဝႃႇသႃႇယဝ်ႉၼႆလႄႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈၵူႈတီႈတီႈ၊ ဢွၼ်ၵၼ်ၶဝ်ႈဝႃႇသႃ ဢွင်ႈတီႈၽႂ်မၼ်းယူႇၵူႈတီႈတီႈယဝ်ႉ၊ ၸိူင်ႉၼင်ၼၼ်လႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ သင်ႇၶတႆး ဢၼ်လုၵ်ႈတီႈမိူင်းတႆး ၵူႈတီႈသီႇလႅၼ်သေ မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈယူႇ မိူင်းသီရိလင်းၵႃၼႆႉၵေႃႈ ၶဝ်ႈဝႃႇၸိူင်ႉပိူၼ်ႈသေ ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ် တွၼ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ – ၸဵမ် ပၢႆးတွၼ်ႈၵၢၼ် ၸဝ်ႈပႃးလႂ် တေလႆႈႁဵတ်းဢၼ်လႂ်၊ တူၵ်းၼႃႈတီႈပုၼ်ႈၽွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ