Daily Archives: 05/25/18 Friday

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ ဢၼ်ယဝ်ႉၸၼ်ႉ PhD တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ပေႇရတၼီယ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 25 May 2018 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးမႁေႃသထႃလင်ၵႃရႃၽိဝမ်သ လႄႈ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ် လွင်ႈဢၼ်ၸဝ်ႈၶူးၸူပ်းယဝ်ႉ ၸၼ်ႉၸုမ်ႈၶူး PhD တီႈၸၼ်ႉ ၸွမ် ပေလတၼီယ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ ဢၼ်လႆႈမီးလွင်ႈတူဝ်ထူပ်းမႃးၸိူင်ႉႁိုဝ် ဢၼ်လႆႈ လတ်းၶၢမ်ႈတၢင်းယၢပ်ႇယၢၵ်ႈမႃး ၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵၢၼ်မၢင်မဵဝ်း ဢၼ်ဢမ်ႇထၢင်ႇသေလႆႈၺႃးမႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁိုဝ်ၶၢမ်ႈပူၼ်ႉလႆႈ လွၵ်းလၢႆးၵၢၼ်ႁဵၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမိူၼ် ဢၼ်ႁဝ်းထၢင်ႇဝႆႉ မၼ်းၵေႃႈၵဵဝ်ႇၸွမ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မၼ်း… Read more »