Monthly Archives: March 2018

ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလီ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ မၢႆ-19 ၼႂ်းပီ 2017 ဢွၵ်ႇမႃးယဝ်ႉၶႃႈ တွၼ်ႈတႃႇပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်းၶဝ်

မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ ပပ်ႉ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇႁဝ်းၶႃႈ ဢၼ်ဢွၵ်ႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇၸွမ်းၵူႈပီပီၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈလဵဝ်ႁွတ်ႈထိုင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉယဝ်ႉၶႃႈလႄႈ ဢၼ်ပီႈၼွႁဝ်းၶဝ်ပႂ်ႉဢွၼ်ၵၼ်မုင်ႈမွင်းဝႆႉၼၼ်ႉ တေလႆႈႁၼ်သိုဝ်ႈၼႃႈတၼ်းတႃယဝ်ႉၶႃႈ၊ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈဝႃႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူႈငဝ်းလၢႆးမီးလႄႈ ၸင်ႇလႆႈတူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇ မွၵ်ႉသၢမ်လိူၼ်ၼႆႉၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈပွင်ႇၸႂ်ပၼ် ၽူႈပွင်ၵၢၼ်ပပ်ႉၼႆႉ ယႂ်ႇယႂ်ႇၼမ်ၼမ်သေၵမ်းၶႃႈ၊  ယဝ်ႉ မၢႆ – 19 ယဝ်ႉၼႆၶႃႈ၊ ၵူႈပီပီတႄႉ ဢွၵ်ႇၼႂ်းလိူၼ် December ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈပီၼႆ မီးလွင်ႈတၢင်းၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈလွင်ႈလႄႈ ၸင်ႇပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းလိုၼ်းၵႂႃႇယူႇဢေႃႈ။ ၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႄႈ ၸုမ်းဝႆႈၽြႃး ၸဝ်ႈသြႃႇပၼ်တိတ ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 14 March 2018 ၸင်ႇမီး ၸဝ်ႈသြႃႇ ပၼ်တိတ ( ဝတ်ႉၵမ်ႇမထၢၼ်း၊ ဝဵင်းတူၼ်ႈတီး)၊ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼမ်းၼႃႈ သေ ၸုမ်းတၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် လွႆၵေႃႇ၊ မိူင်းယၢင်းလႅင် မႃးဝႆႈၽြႃးပုတ်ႉထၵႃႇယႃႇလႄႈ မႃးဝႆႈပႃးၶဵဝ်ႈၵႅဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈတိုဝ်ႉတၢင်းလီသေ မႃးသူႇၸႂ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇပႃးၵေႃႈဝႃႈလႄႈ မႃးၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶၸဝ်ႈ တီႈဝတ်ႉ မၵုတႃႇရႃႇမ ၊ ဝဵင်းၵူဝ်ႇလမ်ႇပူဝ်ႇ ၊ မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ။ လႆႈဝႃႈပဵၼ်… Read more »