Monthly Archives: December 2017

ယွင်ႈယေႃးဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ ဢၼ်လႆႈၸူပ်းပူၼ်ႉ ၸၼ်ႉ M.A & B.A

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 03. 12.2017 ၼၼ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၸၼ်ႉၸွမ်သႃႇသၼ ဝဵင်းတႃႈလိူဝ်ႇ မီးပၢင်ၼွပ်ႈပၼ်ၸုမ်ႈၶူး M.A လႄႈ B.A ၼႆလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်သင်ႇၶၸဝ်ႈတႆး ႁႃႈတူၼ်ႁူၵ်းပႃး လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈပႃးၼႆယူႇယဝ်ႉဢေႃႈ။ ဢၼ်ပဵၼ်တၵ်ႉၵႃႇသထႃးမိူင်းတႆး ဢၼ်ပဵၼ်ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၶဝ်ႈၸဝ်ႈၵေႃႈ လႆႈမႃးႁူမ်ၸူမ်းၸွမ်း ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလၢင်း လၵ်းလႅမ်ၵတ်ႉၶႅၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈၸိုၼ်ႇမႃးပီႈယၢဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ဝၢႆးၼၼ်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသထႃးၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ႁဵတ်းပၢင်ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၸဝ်ႈဢွင်ႇလိၵ်ႈတီႈ ဝတ်ႉတႆးၵဝ်ႇလၵ်း ၊… Read more »