Monthly Archives: November 2017

ၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ Diploma for B.A. ပီ 2018 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီႇယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ

ၶၢဝ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ Diploma for B.A. ပီ 2018 ပွင်ႇလႅင်းထိုင် ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇၼၼ်ႉၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ၸၼ်ႉၸွမ်ၵေလၼီယ ပိုတ်ႇႁပ်ႉလုၵ်ႈႁဵၼ်းမႂ်ႇ ၸၼ်ႉ (Diploma for B.A.) တႃႇၼႂ်းပီ 2018 ယဝ်ႉၼႆလႄႈ ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ် ၸိူဝ်းၶႂ်ႈမႃးသိုပ်ႇႁဵၼ်းတီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းသူင်ႇၶေႃႈမုၼ်း (Relevant Documents) ၸဝ်ႈႁဝ်းၶဝ်မႃးၸွမ်းၼင်ႇ ဢီးမေးလ် ဢၼ်ပႃးၸွမ်း ပႃႈတႂ်ႈၼႆႉ ၵွၼ်ႇၼႃႈ လိူၼ်ၸၼ်ႇၼႃႇဝႃႇရီႇ… Read more »