Monthly Archives: October 2017

ပၢင်လူႇတၢၼ်းသၢင်ႇၵၢၼ်း ၵထိၼ်ႇ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

ဝၼ်းထိ 15.10.2017 ဢၼ်ပဵၼ် ၸဝ်ႈၶူးပၺ်ၺႃသႃရ ၶမ်းသီ လႄႈ ၸဝ်ႈၶူးၸေႃတိပႃလ မိူင်းပၼ်ႇ လုင်းၼၼ်တိယ သီႇသႅင်ႇ၊ ၼၢင်းသႅင်ဢွင်ႇ ထုင်ႉပူင်း၊ ၸၢႆးတိမႃႇ ၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ၸၢႆးၵေႃၶမ်း လွႆၶေႃ ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၢမ်းၼႃႈတၵ်ႉၵႃႇသတ်ထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸူဝ်ႈၶၢဝ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇ ၼႂ်းမိူင်းထႆးတင်းသဵင်ႈ ႁူမ်ႈၵၼ်လူႇတၢၼ်း သၢင်ႇၵၢၼ်းၵထိၼ်ႇမႃးတီႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ တင်းသဵင်ႈ (100)ၸုမ်ႇ၊ လႄႈ ၸိူဝ်းပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး… Read more »