Monthly Archives: September 2017

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ႁပ်ႉၸုမ်ႈ Diploma တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီယ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 26.09.2017 တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵေႇလၼီႇယ ၊ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ မီးပၢင်ႁပ်ႉၸုမ်ႈ Diploma in Pali & Buddhist Studies for foreign Students တၢင်းမူတ်း လႆႈႁပ်ႉၸုမ်ႈ 68 ၸဝ်ႈ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး လႆႈႁပ်ႉႁူမ်ႈပႃး 22 ၸဝ်ႈ၊ ဢၼ်ပဵၼ် ပၢင်တွၼ်ႈၶႅပ်းမႂ် ၸၼ်ႉ Diploma… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး M.A, Post Graduate Degree (PGD) တီႈၸၼ်ႉၸွမ် ၵႄႇလၼီႇယ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထိ 19/09/2017 ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ႁပ်ႉၸုမ်ႈ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်ၵေႇလၼီယ 12 ၸဝ်ႈ၊ M.A သွင်ၸဝ်ႈ လႄႈ Post Graduate Degree (PGD) 10 ၸဝ်ႈၼႆၶႃႈယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၸဝ်ႈဢၼ်ၸူပ်းပူၼ်ႉၸၼ်ႉ M.A သွင်ၸဝ်ႈၼၼ်ႉၸမ်ႉပဵၼ် 1. ၸဝ်ႈၶူးၼၼ်တထၸ မိူင်းပၼ်ႇ 2. ၸဝ်ႈၶူးဝၼ်ၼိတ လႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆသေ၊ ဢၼ်ႁပ်ႉၸုမ်ႈ Post… Read more »