Monthly Archives: August 2017

ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ႁေႃးတြႃး တမ်ႈတီႈပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ထမ်ႇမေႃးတယ ဝဵင်းၵဵင်းတုင်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ လိူၼ်ၵဝ်ႈမူၼ်း (07ႉ08ႉ2017) ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ၼင်ႈႁိူဝ်းမိၼ်သေ လႆႈၵျွုႉတဝ်ႈႁွတ်ႈထိုင်တီႈ ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၊ တွၼ်ႈတႃႇ ႁေႃးတြႃး ပၢင်ၸႃႇပၼ သြႃႇၸဝ်ႈလူင် ဝတ်ႉထမ်ႇမေႃးတယ ၽတ်တၼ်တ ဢႃၸေယ ဢၼ်လႆႈၶဝ်ႈသူၼ်မၢၵ်ႇႁၢၵ်ႈၶမ်းၵႂႃႇမိူဝ်ႈ (11ႉ07ႉ2017) ၼၼ်ႉသေ ၸဝ်ႈၶူးလူင် Prof. Dr. ၶမ်းမၢႆ ထမ်မသႃမိ ဢဝ်ႁူဝ်ၶေႃႈထမ်းတြႃး ဢၼ်မီးၸိုဝ်ႈဝႃႈ (ၽူႈႁတ်းႁၢၼ်… Read more »