Monthly Archives: July 2017

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူးပၼ် မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢႆးသူၺ်ႇၵျွင်းဢီႇသၢဝ် ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24.07.2017 လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ လူႇတၢၼ်းယိူင်းၸူးပၼ် မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ၼၢႆးသူၺ်ႇၵျွင်းဢီႇသၢဝ် ဢၼ်လႆႈသဵင်ႈၵၢမ်ႇၵႂႃႇ ၼိုင်ႈလိူၼ်တဵမ် ၊ ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ လုၵ်ႈႁဵၼ်ႈသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၵႃလိၼ်တ (မိူင်းၵၢဝ်) ဢၼ်ႁူဝ်တၢင်ႇသွမ်း တမ်ႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ သုတ်ႇမုၼ်းပရိတ်ႈ၊ၸႅၵ်ႇဝၢၵ်ႈၵုသူဝ်ႇထိုင် ဝေႇၼေယတုၶိတ သုၶိတတင်းသဵင်ႈသေ  ၵၢပ်ႈသွမ်းသင်ႇၶ သွမ်းၼႂ် (ၶဝ်ႈၼဵဝ်ၼိုင်ႈ) ၊ ၸဝ်ႈၶူးသေႃၽိတ (ၼမ်ႉလၼ်ႈ) တၢင်တူဝ် ၸိူဝ်းလုၵ်ႈလၢၼ်တင်းသဵင်ႈ… Read more »