Daily Archives: 06/20/17 Tuesday

ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸူမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယမ်ႇ University of Siam ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.6.2017. တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယၢမ် မီးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းမူတ်းသီႇႁဵင်ၸမ်​​၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇတႆးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း​​ ဢၼ်ႁဵၼ်းသုတ်း  University of Siam, Bangkok ပီၼႆႉၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ M.B.A. (Master of Business Administration) ၼႆယူႇၶႃႈ၊ ​​ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ​​ဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (19/06/2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်တီႈၵႂၢင်ႈ (တသပေႃထိ)ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇပႃႇလိ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိၸိတ်တထမ်မ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉတႅမ်ႈမၼ်း တေလႆႈဝႃႈပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၾိင်ႈထုင်းလႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်းၶဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ… Read more »