Monthly Archives: June 2017

ငိၼ်းၸူမ်းၸွမ်းၸဝ်ႈၶူးၵုမႃရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉၸူမ်ႈၶူး M.A တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယမ်ႇ University of Siam ၸိုင်ႈထႆး

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 19.6.2017. တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သယၢမ် မီးပၢင်မွပ်ႈယိုၼ်ႈၸုမ်ႈၶူး တီႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းၶဝ်ၼႆသေ လုၵ်ႈႁဵၼ်းၶိုၼ်ႈႁွတ်ႈတင်းမူတ်းသီႇႁဵင်ၸမ်​​၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ မီးသင်ႇၶႃႇတႆးလႄႈလုၵ်ႈႁဵၼ်းတႆးလႆႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈႁပ်ႉၸုမ်ႈမိူၼ်ၵၼ် ၊ ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရ ၶမ်းၸိုၼ်ႈ လၢင်းၶိူဝ်း​​ ဢၼ်ႁဵၼ်းသုတ်း  University of Siam, Bangkok ပီၼႆႉၼၼ်ႉ​​ၵေႃႈ M.B.A. (Master of Business Administration) ၼႆယူႇၶႃႈ၊ ​​ႁဝ်းၶႃႈ လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇတင်းသဵင်ႈ ငိၼ်းလီႁူမ်ၸူမ်းဢဝ်ၵုင်ႇမုၼ်ၸွမ်း ၸဝ်ႈၶူးၵုမႃႇရႁဝ်းတႄႉတႄႉဝႃႈဝႃႈယူႇၶႃႈ​​ဢေႃႈ၊ မိူဝ်ႈယၢမ်းလဵဝ်… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈ ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ (19/06/2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ မီးတိုဝ်ႉတၢင်းလႆႈၵႂႃႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈပၼ်ႁႅင်း ပၢင်ပွႆးသိုပ်ႇမိုတ်ႈၼႄႉၼမ်းပပ်ႉ တီႈၸၼ်ႉၸွမ်သီရိၸယဝတၼပူရ University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka ၼၼ်ႉယူႇယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ပဵၼ်ပပ်ႉဢၼ်ပိုတ်ႇပၼ်တီႈၵႂၢင်ႈ (တသပေႃထိ)ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ၽၢႆႇပႃႇလိ ၸဝ်ႈသြႃႇ ဝိၸိတ်တထမ်မ ပဵၼ်ၵူၼ်းၵေႃႉတႅမ်ႈမၼ်း တေလႆႈဝႃႈပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ လမ်ႇလွင်ႈတွၼ်ႈတႃႇ ၾိင်ႈထုင်းလႄႈ လႆႈၸိုဝ်ႈၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းပိုၼ်းၶဝ် ဢၼ်ၼိုင်ႈယဝ်ႉ။ ယွၼ်ႉသင်ၼႆ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ… Read more »

သင်ႇၶတႆးမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၸိူဝ်းထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇ တီႈမိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ ( 12ႉ06ႉ2017) လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ၊ ႁူမ်ႈႁူမ်ႈၵၼ် ၵႂႃႇၸွႆႈၵူၼ်းမိူင်းသီရိလင်းၵႃ ဢၼ်လႆႈထူပ်းၽေးသၽႃႇဝ ၼမ်ႉထူမ်ႈ၊ လိၼ်ၵူၼ်ႇသေ မၢင်းၸိူဝ်းၵေႃႈ လႆႈလူႉလႆႈဢႃႇယုဢသၢၵ်ႈၵႂႃႇ 100 ပၢႆ ၊ လိူဝ်သေၼၼ်ႉဢမ်ႇၵႃး ဢၼ်လႆႈႁၢမ်းတီႈယူႇၵေႃႈမီးတင်းၵႂႃႇတင်းၼမ်၊ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်ႁၢမ်ႈၶိုၼ်ႈႁူင်းႁဵၼ်းၵေႃႈ မီးတင်းၼမ်လႄႈ ၸိူဝ်းႁဝ်းႁႃး ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉၼင်ႇပဵၼ်လႆႈၵႃႈႁိုဝ်ၵေႃႈ ႁွမ်ၵၼ်သေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇ ငိုၼ်းႁူးပီးတင်းသဵင်ႈ Rs. 103000 ပျုးတဵမ်တဵမ်ၶႃႈဢေႃႈ။ သၽႃႇဝ ၽိင်းတိုၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈမဵဝ်းဢၼ်ႁၢမ်ႈၵၼ်လႆႈ၊… Read more »

လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ႁပ်ႉၸုမ်ႈၶူး ၼႂ်းပီ – 2017

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 02.06.2017 တီႈမိူင်းသီရိလင်းၵႃ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ဢၼ်တီႈၸၼ်ႉၸွမ် Buddhist & Pali University of Sri Lanka  (BPU) ႁဵတ်းပဵၼ်ပၢင် ႁပ်ႉၸုမ်ႈၵႂႃႈၵူႈၸၼ်ႉၸၼ်ႉ ၵူႈထၢၼ်ႈထၢၼ်ႈယူႇတီႈၶႃႈဢေႃႈ။ Bandaranaike Memorial International Conference Hall ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶတႆး ဢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈမိူင်းသီႇရိလင်းၵႃ ၊ (ဢမ်ႇၼၼ်) မိူင်းသီႇႁူဝ်ႇ ၸဝ်ႈပီႈၸဝ်ႈၼွင်ႉ  ဢၼ်ႁူမ်ႈပႆၶၢဝ်းတၢင်းသီႇႁူဝ်ႇသေ ၶတ်းၸႂ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈလၢႆးပၢႆးႁူႉပၢႆးႁၼ်… Read more »