Daily Archives: 05/26/17 Friday

ပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းမၢၼ်ႈ လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ၽူႈ​​ၵေႃႇတင်ႈ Dana Sri Lanka Society Scholarship ထူၼ်ႈတဵမ် 20 ပီတဵမ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထိ 24/05/2017 ၶၢဝ်းယၢမ်း ၵၢင်ဝၼ်း 01:00 တေႃႇ 03:00 ႁူဝ်ၶမ်ႈ မီးပၢင်ႁူပ်ႉထူပ်း လုၵ်ႈႁဵၼ်းသင်ႇၶ မိူင်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်မႃးႁဵၼ်းလိၵ်ႈတီႈ မိူင်းသီႇရိလင်းၵႃၼႆႉ လႄႈ မႄႈဢွၵ်ႇလူင် ​​တေႃႇတိၼ်ႇတိၼ်ႇမိၼ်ႉ တင်း မႄႈဢွၵ်ႇလူင် တွၵ်ႇတိူၵ်ႇ ​​တေႃႇတႅတ်ႉꧦၼွႆႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈ​​ၵေႃႇတင်ႈ Dana Sri Lanka Society Scholarship ထူၼ်ႈတဵမ် 20 ပီတဵမ်၊ တီႈ… Read more »